Bedrijfseconomie voor vwo
Bedrijfseconomie voor vwo is geschreven voor leerlingen die eindexamen doen in het vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid.

Bedrijfseconomie voor vwo is geschreven vanuit de dagelijkse lespraktijk en vanuit de behoefte daarbij overzichtelijke en op de exameneisen afgestemde theorie te gebruiken.

De methode is ontwikkeld en geschreven vanaf het moment (2018) dat het huidige examenprogramma is ingevoerd en gebaseerd op de eindexamentermen, zoals vastgelegd in het "Examenprogramma bedrijfseconomie vwo vanaf CE 2021" en in de "Syllabus bedrijfseconomie vwo".

Eén boek
Er is gekozen voor één boek met alle theorie en alle opdrachten vanuit de overweging dat tijdens het examen niet alleen onderwerpen uit het laatste examenjaar aan de orde komen.

Begeleidende website
Er is een begeleidende website, www.bedrijfseco.nl.

Begeleidende website
Er is een begeleidende website, www.bedrijfseco.nl:
Prijs: € 68,75

Contact: sandra@bedrijfseco.nl

© 2021 Theo Roos, Your Chance, Maarn, The Netherlands.